Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2023

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2023

Odal Vindkraftverk

Vi fikk inn 31 søknader innen 1. april, og åtte av disse har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet.
Det søkes om midler til svært mange gode formål, og vi oppfordrer til å søke på nytt ved neste tildeling innen 1. oktober i år.
Vi vil samtidig berømme den store innsatsen frivillige gjør i lag og foreninger! Det er en glede for oss å bidra til deres arbeid.

Følgende lag/foreninger har blitt tildelt til sammen kr 100.000,- fra Odal Vind-fondet i oktober:

Nord-Odal:
  • Odal E-sport
  • Røyskatten 4H
Nes:
  • Nes rideklubb
  • Barnas Turlag Nes
Eidsvoll:
  • Eidsvoll orienteringslag
  • Eidsvold Værks Skiklubb
  • Søndre Eidsvoll skolekorps
  • Finstad sportsklubb

Det sendes e-post med svar til alle som har søkt om midler.

Neste mulighet til å søke om bidrag fra Odal Vind-fondet er 1. oktober 2023.
Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsiden før sommeren.

Les mer om OV-fondet og hvem som kan søke her

Lars Tallhaug tar over som daglig leder etter Emil Orderud
Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet