Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2024

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2024

Odal Vindkraftverk

Det kom inn 20 søknader innen 1. april, og sju av disse har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet.
Vi vil benytte anledningen til å berømme den store innsatsen frivillige gjør i lag og foreninger! Det er en glede for oss å kunne bidra til deres arbeid.

Følgende lag/foreninger har blitt tildelt til sammen kr 100.000,- fra Odal Vind-fondet i april 2024:

Nord-Odal:
  • Odal Skiklubb
  • Odalstunet
Eidsvoll:
  • Bygdegru
  • Eidsvoll 1814`s
  • Aas skoles musikkorps
Nes:
  • Fenstad Fotballklubb
  • Hvam Idrettslag

Det er sendt e-post med svar til alle som har søkt om midler.

Neste mulighet til å søke om bidrag fra Odal Vind-fondet er 1. oktober 2024.

Les mer om OV-fondet og hvem som kan søke her

Status om reparasjon av turbiner
Fredag 19.4: Oppdatert informasjon om oppfølging av hendelse 10. april