Odal Vindkraftverk Nyheter

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2021

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2021

Odal Vindkraftverk Nyheter

Det kom inn 23 søknader til Odal Vindkraftverk høsten 2021.
Av disse er følgende lag/foreninger blitt tildelt til sammen kr 103.000,- fra Odal Vind-fondet:

Nord-Odal:
 • Trautskogen Skytterlag
 • Team Odal
 • Nord-Odal MX Klubb
 • Prestgarden kulturfellesskap
 • Plastpiratene (til ryddeaksjon av maritimt søppel i Storsjøen)
 • ORO – ungdommens rockeklubb Odal
Nes:
 • SteinSjøens Venner
 • Nes ski- og sykkelanlegg
 • Barnas Turlag Nes
Eidsvoll:
 • Eidsvoll Lions club
 • Styri og omegn vel

Det er sendt svarmelding til alle som har søkt om midler.

Neste mulighet til å søke om bidrag fra Odal Vind-fondet er 1. april 2022. Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsiden i løpet av november 2021.

Les mer om OV-fondet og hvem som kan søke her

Se film av vingetransport laget av Presttun media
Viktig milepel: den første vindturbinen er ferdig