Til Grunneiere

Vellykket beredskapsøvelse 16. september 2020

Vellykket beredskapsøvelse 16. september 2020

Til Grunneiere

Beredskapsøvelsen onsdag 16. september i Odal Vindkraftverk viste at beredskapsplanene våre fungerer.

Den fingerte hendelsen ble varslet i henhold til varslingsplanen, og tiltak ble raskt igangsatt – også i henhold til planverket. Utrykningskjøretøy fra brannvesenet var også raskt på pletten. 

Gjennomføring av beredskapsøvelser er et viktig ledd for sikkerheten – både i byggeprosjekter og i kraftanlegg i drift. Det er vanlig at man har øvelser noen ganger i året, og da øves det på ulike scenarioer ut ifra det som er kartlagt i risikoanalyser.

Ved å øve kan man avdekke områder som må forbedres. Øvelse gjør også at man er mer forberedt hvis noe skulle skje i virkeligheten. Men øvelser er som forsikring – viktig å ha, men målet er at du ikke skal få bruk for det.

Stien ved Ekornholsætra
Informasjonskontoret åpner torsdag 8. oktober