Vedlikehold og reparasjon av turbinblader

Vedlikehold og reparasjon av turbinblader

Odal Vindkraftverk

Med de store dimensjonene på turbinene i Nord-Odal, kan arbeider til tider observeres på lang avstand, og vi har fått spørsmål om arbeidet som pågår nå på sensommeren med skifte av turbinblader samt transport av disse.

Utnytter krankapasitet for å forenkle arbeidsoppgaver

Vi har ett turbinblad som må erstattes på grunn av produksjonsfeil, og noen flere blader som vi reparerer små sprekkskader på. For å heise turbinblader, som veier 22 tonn, har vi på plass den store krana som ble brukt i prosjektperioden. Krana kommer i deler, og fraktes med store trailere. Når krana først er på plass, blir den også brukt til en del annet vedlikeholdsarbeid.

Ordinært vedlikeholdsarbeid

Å reparere sprekkskader er et ordinært vedlikeholdsarbeid i et vindkraftverk, og kan utføres ved å heise en reparatør ned fra tårnet, men det er adskillig enklere å utføre når bladet ligger på bakken. Arbeidet utføres av det lokale driftsteamet til Siemens i samarbeid med spesialteam for slike arbeider. Det benyttes også lokale bedrifter til deler av arbeidet, f.eks. diverse transport, der hvor det er mulig.

Transport av nye turbinblader

For å korte ned på driftsstans mens bladene repareres, blir de som tas ned raskt erstattet av nye. Derfor får vi nå levert noen nye blader i tillegg til det ene som skal erstattes.

Det er transportert inn tre turbinblader i juli, og det ventes tre til i uke 35. Som tidligere fraktes disse med spesialtransport og følgebil om natten. Slik transport er søknadspliktig, og følgelig godkjent før de blir gjennomført. Noen autovern og skilt må flyttes midlertidig, men fordi det denne gang er snakk om noen få transporter vil det ikke bli så omfattende modifisering av veier som i prosjektperioden. Det løses flere steder på en midlertidig måte, f.eks. ved å legge grus i overganger med høydeforskjell. Dette kan da raskt fjernes etter transporten.

Gjenbruk av reparerte blader

Det er viktig å presisere at de turbinbladene som tas ned blir reparert og brukt på nytt i vindkraftverket. Og de som «blir til overs» i denne omgang blir lagret i anlegget til eventuelt senere bruk. Kun ett blad lar seg ikke reparere, og det jobbes med planer for gjenbruk av dette på annen måte. Blant annet til forskning på gjenvinning av turbinblader og mulig som del av en energiutstilling. Dette er foreløpig ikke avklart.

Vedlikeholdsarbeid i vindkraftverket fortsetter høyt og lavt kontinuerlig framover.

Dra på tur i Odal Vindkraftverk - Songkjølen
Nye regler for radarstyrte lys ute på høring