Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Vi søker etter elektroingeniør

Vi søker etter elektroingeniør

Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Det er ikke mulig å søke på denne stillingen lenger.

Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med stor interesse for bærekraft og teknologi innen fornybar energi, og ser etter deg som vil være med å etablere en bedrift fra bunnen av i Nord-Odal.

Arbeidsoppgaver fram til driftsstart i august 2021
 • Sette deg inn i teknologi, systemer og prosesser i vindkraftverket
 • Gjøre deg kjent med FIKS/NVF og krav i nasjonale forskrifter
 • Etablere rutiner og arbeidsprosesser, særskilt for arbeid på høyspentanlegg, i samarbeid med driftsleder og leder for kobling
 • Bidra til å etablere nytt kontor/driftsbase
 • Bistå i byggeprosjektet med avklaringer og godkjenning av dokumentasjon
 • Etablere mottaksapparat for overlevering av anlegg og dokumentasjon
 • Være med å bygge opp et velfungerende driftsteam
Arbeidsoppgaver i driftsfasen
 • I forbindelse med vedlikeholdsoppgaver utføre høyspentutkoblinger av anlegg (LFS)
 • Vurdere arbeidsoppgaver for drift opp imot gjeldene regelverk
 • Gjennomgå vedlikeholdsbehov av høyspentanlegg og vurdere behov for servicekontrakter
 • Være kontaktpunkt mot driftssentral
 • Samarbeide med tilsvarende rolle i Akershus Energi Vannkraft
 • Bistå leder med oppfølging av servicekontrakt mot turbinleverandør
 • Delta i øvrige driftsoppgaver og gjeldende vaktordning
Bakgrunn og kompetanse
 • Ingeniør eller fagskole innen elektro. Erfarne energimontører med fagbrev vil også bli vurdert
 • Inneha sertifikater for arbeid på/ved høyspentanlegg
 • Gjerne erfaring fra kraft eller kraftkrevende industri
 • Fordel om man håndterer høyder, da diverse klatre- og redningskurs inngår i stillingen
 • Førerkort klasse B
 • God i skriftlig og muntlig norsk og engelsk

Relativt nyutdannede vil også bli vurdert, og vi ønsker oss gjerne flere kvinnelige kollegaer.

Arbeidssted vil være i Nord-Odal, men det må påberegnes noe reisevirksomhet bla. til konsernets administrasjonsbygg på Rånåsfoss og til konsernets øvrige lokasjoner.

Emil Orderud, daglig leder i Akershus Energi Vind, kan kontaktes for nærmere opplysninger på mobil 90 21 37 52.Innkomne søknader vil bli vurdert fortløpende.

Søk HER via webcruiter.
For å bygge noe stort må man ha et solid fundament
Solid forankring av Odal Vindkraftverk