Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Vi søker etter elektroingeniør

Vi søker etter elektroingeniør

Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med stor interesse for bærekraft og teknologi innen fornybar energi, og ser etter deg som vil være med å etablere en bedrift fra bunnen av i Nord-Odal.

Arbeidsoppgaver fram til driftsstart i august 2021
 • Sette deg inn i teknologi, systemer og prosesser i vindkraftverket
 • Gjøre deg kjent med FIKS/NVF og krav i nasjonale forskrifter
 • Etablere rutiner og arbeidsprosesser, særskilt for arbeid på høyspentanlegg, i samarbeid med driftsleder og leder for kobling
 • Bidra til å etablere nytt kontor/driftsbase
 • Bistå i byggeprosjektet med avklaringer og godkjenning av dokumentasjon
 • Etablere mottaksapparat for overlevering av anlegg og dokumentasjon
 • Være med å bygge opp et velfungerende driftsteam
Arbeidsoppgaver i driftsfasen
 • I forbindelse med vedlikeholdsoppgaver utføre høyspentutkoblinger av anlegg (LFS)
 • Vurdere arbeidsoppgaver for drift opp imot gjeldene regelverk
 • Gjennomgå vedlikeholdsbehov av høyspentanlegg og vurdere behov for servicekontrakter
 • Være kontaktpunkt mot driftssentral
 • Samarbeide med tilsvarende rolle i Akershus Energi Vannkraft
 • Bistå leder med oppfølging av servicekontrakt mot turbinleverandør
 • Delta i øvrige driftsoppgaver og gjeldende vaktordning
Bakgrunn og kompetanse
 • Ingeniør eller fagskole innen elektro. Erfarne energimontører med fagbrev vil også bli vurdert
 • Inneha sertifikater for arbeid på/ved høyspentanlegg
 • Gjerne erfaring fra kraft eller kraftkrevende industri
 • Fordel om man håndterer høyder, da diverse klatre- og redningskurs inngår i stillingen
 • Førerkort klasse B
 • God i skriftlig og muntlig norsk og engelsk

Relativt nyutdannede vil også bli vurdert, og vi ønsker oss gjerne flere kvinnelige kollegaer.

Arbeidssted vil være i Nord-Odal, men det må påberegnes noe reisevirksomhet bla. til konsernets administrasjonsbygg på Rånåsfoss og til konsernets øvrige lokasjoner.

Emil Orderud, daglig leder i Akershus Energi Vind, kan kontaktes for nærmere opplysninger på mobil 90 21 37 52.Innkomne søknader vil bli vurdert fortløpende.

Søk HER via webcruiter.
For å bygge noe stort må man ha et solid fundament
Solid forankring av Odal Vindkraftverk