Viktig milepel: den første vindturbinen er ferdig

Viktig milepel: den første vindturbinen er ferdig

Odal Vindkraftverk

Den første turbinen i Odal Vindkraftverk ble ferdig montert i løpet av helgen 23.-24. oktober. Arbeidet med de resterende turbinene vil pågå det neste halvåret.

Væravhengig arbeid

De tre øverste stålelementene til tårnet, nacellen/maskinhuset, navet og turbinbladene utgjør den siste delen av monteringsjobben. Spesialistteam fra Siemens Gamesa sørger for at alt blir riktig løftet og montert. Arbeidet er væravhengig, det må ikke være tåke eller for mye vind når det skal løftes store deler.

Snart klart for strømproduksjon

Framover vil det foregå testing, før turbinen settes i produksjon og kobles til strømnettet i midten av november.
Turbinene blir satt i produksjon etter hvert som de blir ferdige, og vil da levere ny fornybar strøm til Østlandsområdet.

To kraner er i sving i Engerfjellet
Heising av tårnelement
Heising av det øverste tårnelementet

Den første turbinen i Odal Vindkraftverk ble ferdig montert på Engerfjellet 24. oktober.
Klart til å heise det første turbinbladet. Til høyre sees mellomlagringsplassen med alle turbinbladene til Engerfjellet
Nacellen/maskinhuset og navet er på plass

Bildene (bortsett fra ferdig turbin) er fotografert av Eivind Røhne, Beyondtheice.no
Copyright Odal Vindkraftverk

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2021
Bli med inn i et tårn på Songkjølen