Vindkraft i Norge 2020

Vindkraft i Norge 2020

Odal Vindkraftverk

I løpet av få år har vindkraft blitt en viktig del av den fornybare kraftproduksjonen i Norge. I slutten av 2020 var det totalt 1164 vindturbiner i Norge fordelt på 53 kraftverk.

Vindkraft står for en stadig større andel

Norge er og blir en vannkraftnasjon, men vindkraft får stadig større betydning. I 2020 ble det produsert 9900 GWh vindkraft, noe som utgjorde litt over seks prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.
Oversikt over alle vindkraftverk i Norge.

15 nye vindkraftverk sto ferdig i 2020

Av den totale produksjonen på 9900 GWh kom 5300 GWh fra vindkraftverk som ble ferdigstilt i løpet av 2020. Når Odal Vindkraftverk kommer i drift i slutten av 2021 blir det lagt til ytterligere 526 GWh. Det er en åttendedel av forventet produksjon fra de 14 vindkraftverkene som skal ferdigstilles i 2021.

Norge har store vindressurser

Norge har store vindressurser spredd over store arealer og har dermed noen av Europas beste forutsetninger for vindkraftproduksjon. Det gjør at vi i framtida har mulighet til å øke produksjonen for å møte den økte etterspørselen etter fornybar energi.

Hittil i år har Norge ikke hatt nok egenprodusert strøm

Norge er helt avhengig av å kunne utveksle strøm med andre land. Hittil i år har vi hatt rekordhøyt forbruk flere dager og vært helt avhengig av å importere strøm. I 2020 var situasjonen en helt annen på grunn av mye nedbør, og vi hadde dermed kraft vi kunne eksportere. Her kan du se produksjon og forbruk i Norge dag for dag. og her kan du se import og eksport av kraft.

Les mer om vindkraft i Norge

NVE har på sine nettsider flere sider som gir god oversikt og gode forklaringer om vindkraft i Norge. Her finner du blant annet kart, tabeller og grafer som viser utviklingen av norsk vindkraft.
Les også om hvordan en vindturbin fungerer.

Bilde fra Raskiftet Vindkraftverk som åpnet i 2018.
Foto: Akershus Energi Vind

Status framdrift 25. januar
For å bygge noe stort må man ha et solid fundament