Vindkraftverket bidrar til sikrere vannforsyning i Nord-Odal

Vindkraftverket bidrar til sikrere vannforsyning i Nord-Odal

Odal Vindkraftverk

Svarttjenn er Nord-Odals viktigste drikkevannskilde, og forsyner næringsvirksomhet, kommunale bygg og over 60 prosent av kommunens 5000 innbyggere med rent drikkevann, forteller Ole Th. Holth som er styreleder i Juptjenn vannverk.

Styreleder i Juptjenn vannverk Ole Th. Holth

Sikringstiltakene har fungert bra

Tiltakene for å sikre drikkevannet har fungert bra, sier Holth. – Vi ble tidlig involvert i arbeidet med å vurdere eventuell risiko, og alle våre innspill til tiltaksplanen ble tatt til følge. Vi har hele tiden hatt tillit til Akershus Energi som en seriøs utbygger. Samtidig blir prosjektet også tett fulgt av Mattilsynet.

Viktige sikkerhetstiltak

Et viktig tiltak som har vært gjennomført er utplassering av trafikklys som regulerer trafikken forbi Svarttjenn hvor veien er for smal til at store kjøretøy kan møtes. Et annet viktig tiltak er at det tidlig i anleggsperioden ble lagt ut flere siltgardiner i Svarttjenn. Disse sørger for at løse partikler som følge av anleggsvirksomheten ikke renner ut i drikkevannet. For å følge med at tiltakene fungerer, er det automatisk, digital overvåkning tre ulike steder. I tillegg tar Odal rør og varme jevnlige vannprøver.

Vindkraftverket har bidratt til etablering av nødløsning

– Sommeren 2018 var særdeles tørr, og da ble vannstanden i Svarttjenn kritisk lav, forteller Holth. Det viste at vannforsyningen vår var sårbar og at det var et klart behov for en nødløsning. Vi startet da planleggingen for å kunne benytte Steintjenn som reservekilde. Ved å dekke to tredjedeler av kostnadene gjorde vindkraftverket det mulig å realisere dette prosjektet, sier han. – Det er nå lagt ned to kilometer med vannledning fra Steintjenn, som kan kobles inn hvis Svarttjenn må kobles ut. Dermed har bygda fått en mye bedre og sikrere vannforsyning enn tidligere.

Vannverkssjefen fornøyd med gjennomføringen av prosjektet

Holth kan også fortelle at vannverket over noen år har utbedret hele vannledningsnettet fra Svarttjenn og ned til renseanlegget. Når utbyggingen av vindkraftverket er ferdig skal også vannledningen under Sandbekkvegen skiftes, i tilfelle den har fått seg en ”knekk”. Dette skal kostes av vindkraftprosjektet. – Alt i alt er jeg godt fornøyd med hvordan prosjektet er gjennomført så langt, avslutter Holth.

Informasjon om tidspunkt for transporter til Odal Vindkraftverk
Se film av vingetransport laget av Presttun media