Songkjølen og Engerfjellet - Odal Vindkraftverk historie

Historie

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk ble meddelt konsesjon av NVE 30. januar 2014. Denne ble stadfestet av OED 21. april 2016. Prosjektet er et resultat av en omfattende involvering av berørte parter. Den har bred støtte lokalt, både fra grunneiere og kommunestyret i Nord-Odal kommune.

I april 2020 overtok Akershus Energi konsesjonen for Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk fra RWE. I mai 2020 ble det kjent at det norske pensjonsfondet KLP går inn i prosjektet. Prosjektet fikk samtidig sitt endelige navn, Odal Vindkraftverk. I desember ble det kjent at det norske energiselskapet Cloudberry blir medeier.

Akershus Energi har drevet med fornybar energi i snart hundre år. De kan, som Vikens største energiselskap, bidra til at Vikens egne klimamålsettinger nås. Selskapet har som mål å bli en komplett energiprodusent ved å supplere dagens vannkraftportefølje med økt produksjon av fornybar energi fra andre kilder. For å få opp tempoet på det grønne skiftet gjennomføres nå en av de største satsningene innen fornybar energi i selskapets historie.

default

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.