Songkjølen og Engerfjellet - Odal Vindkraftverk historie

Historie

Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk ble meddelt konsesjon av NVE 30. januar 2014. Denne ble stadfestet av OED 21. april 2016. Prosjektet var et resultat av en omfattende involvering av berørte parter, og med bred støtte lokalt, både fra grunneiere og kommunestyret i Nord-Odal kommune.

I april 2020 overtok Akershus Energi konsesjonen for Songkjølen og Engerfjellet Vindkraftverk fra RWE. I mai 2020 ble det kjent at det norske pensjonsfondet KLP ble medeier i prosjektet. Prosjektet fikk samtidig sitt endelige navn; Odal Vindkraftverk. I desember samme år gikk det norske energiselskapet Cloudberry også inn på eiersiden. De tre selskapene eier omtrent en tredjedel hver.

Akershus Energi har drevet med fornybar energi over hundre år. I dag er det et bredt sammensatt energiselskap, med virksomhet innen vannkraft, fjernvarme, vindkraft, solkraft, energihandel og infrastruktur. Den lange erfaringen med kraftproduksjon har vært en viktig plattform i utbyggingen av Odal Vindkraftverk, som er Akershus Energis første vindkraftverk.

default

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.