Framtiden er i vinden

Vær trygg når du er på tur – les artikkelen om iskast HER!
Kort sagt bør man ikke bevege seg nærmere enn 250 meter fra en turbin fordi det kan falle snø og is fra turbinen.
Dette gjelder i hele vintersesongen fra november til og med mars.
På grunn av mye transport og økt anleggsvirksomhet ber vi publikum benytte andre stier og veier enn de vi benytter som anleggsveier. Det vil si alle veier som er nye eller oppgradert, både på Songkjølen og i Engerfjellet. Dette gjelder også i helgene fordi det nå er aktivitet i anlegget alle dager.

Vindkraftverket i Nord-Odal

Odal Vindkraftverk vil årlig bidra med cirka 530 GWh ny, fornybar energi inn i markedet. Vindkraftverket vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil bidra med om lag 250 millioner kroner i inntekter for Nord-Odal kommune i løpet av prosjektets levetid.
Faktaark Odal Vindkraftverk

Nyheter

34

Vindturbiner totalt

23

På Songkjølen

11

På Engerfjellet

Produksjon fra Odal vindkraftverk

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere 530 GWh per år, som tilsvarende strømforbruket til cirka 33.000 husstander.

Odal Vindkraftverk - Akershus Energi Logo
Odal Vindkraftverk - KLP Logo