Framtiden er i vinden

Vi ber publikum respektere at det ikke er tillatt å bevege seg i områder som er definert som anleggsområde. Det vil si alle veier som er nye eller oppgradert som vi benytter samt områder 250 meter fra hver enkelt turbin. Dette gjelder også i helgene.

Vindkraftverket i Nord-Odal

Odal Vindkraftverk vil årlig bidra med cirka 530 GWh ny, fornybar energi inn i markedet. Vindkraftverket vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil bidra med om lag 250 millioner kroner i inntekter for Nord-Odal kommune i løpet av prosjektets levetid.
Faktaark Odal Vindkraftverk

Nyheter

34

Vindturbiner totalt

23

På Songkjølen

11

På Engerfjellet

Produksjon fra Odal vindkraftverk

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere 530 GWh per år, som tilsvarende strømforbruket til cirka 33.000 husstander.

Odal Vindkraftverk - Akershus Energi Logo
Odal Vindkraftverk - KLP Logo