Framtiden er i vinden

Vindkraftverket i Nord-Odal

Odal Vindkraftverk er et godt og lønnsomt prosjekt som vil skape nye arbeidsplasser og bidra til å få mer fornybar energi inn i markedet. Vindkraftverket vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil bidra med omlag 250 millioner i inntekter for Nord-Odal kommune i løpet av prosjektets levetid. Faktaark Odal Vindkraftverk.

Nyheter

34

Vindturbiner totalt

23

På Songkjølen

11

På Engerfjellet

Produksjon fra Odal vindkraftverk

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere 500 GWh per år, eller tilsvarende strømforbruket til ca. 31.000 husstander.

Odal Vindkraftverk - Akershus Energi Logo
Odal Vindkraftverk - KLP Logo