Framtiden er i vinden

Viktig informasjon om fare for iskast

I vintersesongen, som regnes fra 1. oktober til 30. april, er det fare for iskast i vindkraftverket. Derfor er alle veier inn i området stengt med bom i denne perioden. Hvis du er ute i terrenget ved vindkraftverket i denne perioden må du som hovedregel holde en avstand på 250 meter fra turbinene for å unngå at det kan falle is eller snø på deg.
Trykk på denne lenken for å lese mer om iskast samt se kart over områdene med inntegnet sikkerhetssoner.
Trykk på denne lenken for å se dagens iskastvarsel.

34

Vindturbiner totalt

23

På Songkjølen

11

På Engerfjellet

Produksjon fra Odal vindkraftverk

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere 530 GWh per år, som tilsvarende strømforbruket til cirka 33.000 husstander.

Odal Vindkraftverk - Akershus Energi Logo
Odal Vindkraftverk - KLP Logo