Framtiden er i vinden

Sikkerhetsavstand til turbinene

I påvente av undersøkelsene som gjøres i etterkant av hendelsen den 10. april, hvor et turbinblad knakk og falt ned, har vi innført en midlertidig sikkerhetssone på 100 meter fra alle turbiner i Odal Vindkraftverk.
Sikkerhetssonen til den skadde turbinen på Engerfjellet er 250 meter inntil alle undersøkelser er gjennomført.

34

Vindturbiner totalt

23

På Songkjølen

11

På Engerfjellet

Produksjon fra Odal vindkraftverk

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere 530 GWh per år, som tilsvarende strømforbruket til cirka 33.000 husstander.

Odal Vindkraftverk - Akershus Energi Logo
Odal Vindkraftverk - KLP Logo