Framtiden er i vinden

Viktig melding:

Varsel om ekstra støy i Sandbekkvegen fra 18. januar

Årsaken er at krysset mot Løkkervegen skal breddes. Les mer i egen artikkel på siden.

Veien vil stort sett være åpen for ferdsel mens arbeidet pågår.

Vindkraftverket i Nord-Odal

Odal Vindkraftverk vil bidra med over 500 GWh ny, fornybar energi inn i markedet. Vindkraftverket vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil bidra med om lag 250 millioner kroner i inntekter for Nord-Odal kommune i løpet av prosjektets levetid. Faktaark Odal Vindkraftverk.

Nyheter

34

Vindturbiner totalt

23

På Songkjølen

11

På Engerfjellet

Produksjon fra Odal vindkraftverk

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere 500 GWh per år, eller tilsvarende strømforbruket til ca. 31.000 husstander.

Odal Vindkraftverk - Akershus Energi Logo
Odal Vindkraftverk - KLP Logo