Lokalt engasjement og verdiskapning

Lokalt engasjement

Odal Vindkraftverk er et resultat av en lang og grundig prosess der alle har fått mulighet til å komme med sine synspunkter.

Vindkraftverket vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil bidra med mer enn 10 millioner kroner årlig i inntekter for Nord-Odal kommune og anslagsvis 250 millioner kroner i løpet av prosjektets levetid.

I samarbeid med det lokale idrettslaget skal turstier og skiløypetraseene i området forbedres og stier i området merkes bedre. Det blir også bygd utfartsparkering og utkikkspunkt med rasteplass og alle veiene i området blir tilgjengelig for gående og syklende.

Akershus Energi Vind etablerer lokalt avdelingskontor i Nord-Odal der 4-6 personer skal tilsettes. I byggeperioden legges det til rette for at lokale leverandører kan delta i anbudskonkurranser. Det vil også i driftsfasen bli muligheter for oppdrag som vedlikehold av turbiner m.m.

Milepelen Vertshus skal benyttes til flere tusen overnattinger, arrangementer, møter og bevertning.

Odal Vindkraftverk - Skog
Odal Vindkraftverk - Knopper

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt. Ønsker du å bli leverandør? Her finner du oversikt over hvem du kan kontakte angående leverandører.