Milepelen godt fornøyd

Milepelen godt fornøyd

Odal Vindkraftverk

Ett år etter avtalen ble inngått mellom Milepelen og Odal Vindkraftverk, kan Milepelen si seg fornøyd med hvordan året har gått.

Avtalen sikret driften gjennom koronaen

– Avtalen har hatt stor betydning for Milepelen, sier daglig leder Rita Nesset. Koronaen førte til at det ble langt færre tilreisende og besøkende, både i restauranten og hotellet, enn det som er vanlig. Men med alle gjestene fra Odal Vindkraftverk og deres entreprenører, så har vi hatt fullt belegg nesten hele det siste året.

– Vi var nær ved å måtte permittere flere ansatte, men avtalen har gjort det mulig for oss å ha restauranten åpen i store deler av pandemi-tiden. I tillegg har vi utviklet et bredere tilbud på take-away. Alle våre 20 ansatte har heldigvis vært i arbeid så og si hele perioden, sier hun.

Greie gjester og lange arbeidsdager

De som jobber i prosjektet begynner tidlig og har lange dager. – Når de er her, er det stort sett for å sove og spise, forteller Rita, som har gode erfaringer fra året som har gått.

– Vi har utvidet frokosttiden så den begynner allerede kl. 5 om morgenen. Da smører de som ønsker det også med seg lunsj. De fleste er tilbake til middag, men hvis de blir forsinket og gir oss beskjed så setter vi av mat til dem. Middagsmenyen består av en kjøttrett og en fiskerett samt burger- og løvstekmenyer, avslutter hun.

Nytt overnattingstilbud på Granerud

I april startet driften av et stort boligrigganlegg, som er satt opp i regi av Odal Vindkraftverk, på Granerud industriområde fire kilometer utenfor Sand sentrum. Milepelen er operatør for overnatting og bespisning, og har eget mannskap stasjonert på Granerud.

Tilbudet er beregnet på alle gjestearbeiderne som er ventet til Nord-Odal i tiden framover. Riggene vil sannsynligvis være i bruk til over nyttår.


Om Milepelen hotell og vertshus

  • Hotell og restaurant midt i Sand sentrum
  • 26 rom
  • Restaurant, møterom og uteservering
  • Booking og informasjon: +47 62970130 booking@milepelen.no

Camp Granerud

«Camp Granerud» har 88 rom og egen kantine, og kan by på topp mat, bra wifi og gode senger.

Booking og informasjon:
Milepelen hotell og vertshus
+47 62970130 booking@milepelen.no

Les mer om overnattingstilbudet på Camp Granerud HER

Read more about accommodation rigs HERE

Status Odal Vindkraftverk medio mai 2021
Kort status fra vindkraftsjefen, Emil Orderud