Kort status fra vindkraftsjefen, Emil Orderud

Kort status fra vindkraftsjefen, Emil Orderud

Odal Vindkraftverk

I løpet av ett år har det foregått mye i Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk; norske partnere har kommet inn som medeiere i vindkraftverket, flere kollegaer er ansatt, veier er bygd og turbinene begynner å reise seg.

Vi er omtrent i rute

– Et år etter byggestart er vi nå omtrent halvveis i prosjektet. Vi er fornøyd med at vi i det store og hele er på plan, og stolte av hva vi har fått til, sier Emil.
– Framover vil vi se resulatene av stor ingeniørkunst. Det er nå det blir virkelig spennende, når markedets mest moderne turbiner monteres på Engerfjellet og Songkjølen.

Skal være en del av lokalmiljøet i 30 år

– Akershus Energi Vind samler sin vindkraftkompetanse i Nord-Odal, forteller Emil. Allerede nå er vi fire faste ansatte, og i tillegg vil Siemens Gamesa, som har serviceansvaret på turbinene, ha minst seks ansatte. Flere av disse er ansatt lokalt, og til sammen blir vi et bra kompetansemiljø for vindkraft.

– Vi skal være en del av lokalmiljøet i Nord-Odal de neste 30 årene. Et godt samarbeide med kommunen, næringslivet og lokalbefolkningen er viktig for oss, sier Emil, som samtidig framhever det gode samarbeidet han har opplevd i året som har gått.

God lokal aksept, men noen ulovlige aksjoner

– Vi opplever stort sett velvilje fra befolkningen, og føler vi lever godt side om side med lokalmiljøet, forteller Emil. Men dessverre har vi hatt noen episoder med hærverk på anleggsmaskiner, ramponering av lysanlegg og tagging på turbinene. De fleste av aktivistene er ikke lokale, men kommer fra andre kanter av landet, slik som under en demonstrasjon i midten av juni, sier Emil, som kan fortelle at det vil bli gjennomført flere tiltak for å unngå lignende episoder.

Et moderne vindkraftverk i Innlandet

– I motsetning til mange av vindkraftverkene i Norge, er Odal Vindkraftverk basert på innlandsvind (middelvind er 7,5 m/s), som er litt svakere enn ved kysten. Det kompenseres med høyere turbiner. Turbinene har en forventet oppetid på 96-97 prosent i året, som vil gi en årsproduksjon på cirka 525 GWh.

– Vi er også veldig fornøyd med at Odal Vindkraftverk er på listen over de fem norske vindkraftverkene WWFs (Verdens naturfond) gir «grønt lys», og som ikke er i strid med deres kriterier, avslutter Emil.

Emil Orderud er daglig leder i Akershus Energi Vindkraft og Odal Vindkraftverk

Milepelen godt fornøyd
Tårnene reiser seg