Lokalt engasjement og verdiskapning

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2022

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2022

Lokalt engasjement og verdiskapning

Vi fikk inn 22 søknader innen 1. oktober, og halvparten av disse har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet. Det søkes om midler til svært mange gode formål, og vi tror årets midler vil komme mange til gode.
Vi må samtidig berømme den store innsatsen frivillige gjør i lag og foreninger! Det er en glede for oss å bidra til deres arbeid.

Følgende lag/foreninger blitt tildelt til sammen kr 115.000,- fra Odal Vind-fondet i oktober:

Nord-Odal:
 • Team Odal
 • Nord-Odal hornmusikk
 • Skogvangs venner
 • Nord-Odal skolekorps
 • Nord-Odal MX Klubb
 • Kunja taekwondo klubb
Nes:
 • Opaker Vel / Funnefoss Oldtidsvegkomité
 • Nes Sykkelklubb
Eidsvoll:
 • Eidsvold turnforening skøyter
 • Eidsvold IF Fotball
 • Eidsvold Turn Fotball

Det er sendt svarmelding til alle som har søkt om midler.

Neste mulighet til å søke om bidrag fra Odal Vind-fondet er 1. april 2023.
Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsiden i løpet av januar 2023.

Les mer om OV-fondet og hvem som kan søke her

Fare for iskast fra oktober til mai
Se film om hvordan turbinene i Odal ble bygd