Status om reparasjon av turbiner

Status om reparasjon av turbiner

Odal Vindkraftverk

15 av 34 turbiner stanset

13 turbiner er for tiden ute av drift fordi det er oppdaget skader relatert til en produksjonsfeil på vingebladene.  I tillegg er det for tiden ytterligere 2 turbiner ute av drift pga. andre feil/skader som er under utbedring. Vi har dermed 19 turbiner i drift, men i perioder vil det kunne være stans på flere turbiner grunnet ordinært vedlikeholdsarbeid.

Vinterstid vil det også være perioder hvor turbiner står på grunn av ising. Dette er helt normalt, og løser seg naturlig etter kort tid. I produksjonsberegningene er det tatt høyde for at dette skjer i visse perioder.

Reparasjonsarbeid ut over i 2024

Arbeidet med å reparere vingebladene starter opp igjen etter påske. For å ha kontroll på reparasjonsarbeidet og sørge for sikkerhet og kvalitet, er det etablert en bredt sammensatt prosjektorganisasjon som jobber med å følge opp reparasjonsarbeidet. Framover vil det pågå kontinuerlige reparasjoner, helt til alle berørte komponenter er utbedret, og i løpet av året regner vi med å være i normal drift.

Reparasjonshall

Arbeidet med å etablere en midlertidig hall for reparasjon av turbinblader er i gang. Dette er for å muliggjøre et mer effektivt og sikkert reparasjonsarbeid. Mens noen av bladreparasjonene potensielt kunne vært utført oppe på turbinen, gjør omfanget og kompleksiteten av enkelte skader at det ikke er hensiktsmessig å utføre reparasjonene på turbinen. Det vil derfor være både sikrere og raskere å utføre arbeidet på bakken i en dedikert reparasjonshall. I tillegg har noen av reparasjonsarbeidene krav om en minimumstemperatur, noe som betyr at disse reparasjonene ikke kan utføres i de kaldere månedene uten en reparasjonshall.

Redusert strømproduksjon

Situasjonen medfører dessverre tapt strømproduksjon, men omfanget av dette framover kan vi ikke si noe helt konkret om, da det også påvirkes av vær og vindforhold. Imidlertid har vi hatt relativt god produksjon hittil i år, og vindkraftverket leverer en betydelig mengde til strømnettet selv om vi ikke når målet om årsproduksjon på 530 GWh slik det vil være i et normalår.

Hvor stort område er brukt til vindkraftverket?
Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2024