Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Odal Vindkraftverk

Nå er det igjen mulighet for å søke om penger fra Odal Vind-fondet.

Søknadskriterier

De som søker må være registrert som lag eller forening innen én eller flere av kategoriene:
– barn og ungdom
– bærekraft, klima og miljø
– kultur og idrett
Nærmere informasjon om søknadskriterier finner du i artikkelen om lokal sponsing.

Lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes kan søke

  • I tillegg til Nord-Odal, hvor vindkraftverket ligger, kan lag og foreninger i de tilstøtende kommunene Eidsvoll og Nes søke om midler.
  • Det er mulig å søke selv om man har fått tildelt midler tidligere.
  • For at flere skal få glede av midlene er søknadsbeløpet begrenset oppad til kr 15.000,- pr. søker.
  • De som fikk tildelt midler i 2023 må «stå over et år», og vente med å søke til 2025.

Søknadsfrist er 1. april 2024

Søknadsskjema

Økonomiske ringvirkninger fra byggingen av Odal Vindkraftverk
Film fra byggingen av Odal Vindkraftverk vises på Teknisk Museum i Oslo