Odal Vindkraftverk Nyheter

Nyheter

Odal Vindkraftverk

Økonomiske ringvirkninger fra byggingen av Odal Vindkraftverk

Det er laget en rapport, utarbeidet av Thema Consulting, som viser hva Odal vindkraftverk har tilført av økonomiske verdier lokalt...
Les mer
Odal Vindkraftverk

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2023

Vi fikk inn hele 49 søknader innen 1. oktober, og sju av disse har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet....
Les mer
Odal Vindkraftverk

Fare for iskast fra oktober til mai

Vinteren nærmer seg, og dermed også fare for iskast og nedfall av snø fra turbinene i Odal Vindkraftverk.Allerede i begynnelsen...
Les mer
Odal Vindkraftverk

Oppdatering om reparasjon av turbinblader

Vi har tidligere skrevet om reparasjoner av skader som er oppdaget på noen av turbinbladene i Odal Vindkraftverk. Det gjennomføres...
Les mer
Odal Vindkraftverk

Om oljelekkasje fra en av turbinene i juni

I sommer var det en lekkasje av hydraulikkolje fra en av turbinene i vindkraftverket, og nå som vi har fått...
Les mer

Har du spørsmål?

Her vil det publiseres nyheter og jevnlige oppdateringer Odal Vindkraftverk. Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt. Se også spørsmål og svar for mer informasjon.