Odal Vindkraftverk Nyheter

Nyheter

Status prosjekt medio mars

Langt på vei Framdriften i prosjektet er omtrent som planlagt. Vi er nå framme ved ytterpunktene både på Engerfjellet og...
Les mer

Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal Vindkraftverk

Høsten 2020 delte vi ut hundre tusen kroner til lag og foreninger i kommunene Nord-Odal, Eidsvoll og Nes. Nå er...
Les mer

Covid 19 kan gi konsekvenser for prosjektet – søker om utsatt frist for idriftsettelse

Det har gått bra så langt, men nå varsler leverandørene fare for forsinkelser på grunn av Covid 19-restriksjoner. Fram til...
Les mer

Fire nye, faste stillinger som servicetekniker vindturbiner i Nord-Odal

Siemens Gamesa Renewable Energy har utlyst fire stillinger i Odal Vindkraftverk. Ønsker du en variert hverdag, tøffe utfordringer og en...
Les mer
Nord-Odal kartillustrasjon

Solid forankring av Odal Vindkraftverk

De 34 turbinene i vindkraftverket blir bygget på steingrunn. Fjell som av geologene blir betegnet som meget bra. Et turbinfundament...
Les mer

Har du spørsmål?

Her vil det publiseres nyheter og jevnlige oppdateringer Odal Vindkraftverk. Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt. Se også spørsmål og svar for mer informasjon.

Utbyggingsfasene - Akershus-Energi-KLP-Odal-Vindkraftverk

I samarbeid med Akershus Energi og KLP.