Forfatter: Odal Vindkraftverk

Slik blir avkjøringen til Songkjølen

De som kjører Løkkervegen litt utenfor Sand har nok lagt merke til at det foregår arbeider i avkjøringen til Sandbekkvegen....

Tårn, reis deg!

Vi har kommet til en ny fase av byggingen av vindkraftverket i Nord-Odal. Veier, kabler og fundamenter nærmer seg ferdig,...

Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har publisert følgende artikkel på sin nettside: https://www.statsforvalteren.no/innlandet/plan-og-bygg/plan-og-bygg---nyheter/2021/03/statsforvalteren-mener-vedtaket-om-vindmoller-er-lovlig/

Status prosjekt medio mars

Langt på vei Framdriften i prosjektet er omtrent som planlagt. Vi er nå framme ved ytterpunktene både på Engerfjellet og...

Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal Vindkraftverk

Høsten 2020 delte vi ut hundre tusen kroner til lag og foreninger i kommunene Nord-Odal, Eidsvoll og Nes. Nå er...

Covid 19 kan gi konsekvenser for prosjektet – søker om utsatt frist for idriftsettelse

Det har gått bra så langt, men nå varsler leverandørene fare for forsinkelser på grunn av Covid 19-restriksjoner. Fram til...