Forfatter: Odal Vindkraftverk

Økonomiske ringvirkninger fra byggingen av Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk
Det er laget en rapport, utarbeidet av Thema Consulting, som viser hva Odal vindkraftverk har tilført av økonomiske verdier lokalt...

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2023

Odal Vindkraftverk
Vi fikk inn hele 49 søknader innen 1. oktober, og sju av disse har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet....

Fare for iskast fra oktober til mai

Odal Vindkraftverk
Vinteren nærmer seg, og dermed også fare for iskast og nedfall av snø fra turbinene i Odal Vindkraftverk.Allerede i begynnelsen...

Oppdatering om reparasjon av turbinblader

Odal Vindkraftverk
Vi har tidligere skrevet om reparasjoner av skader som er oppdaget på noen av turbinbladene i Odal Vindkraftverk. Det gjennomføres...

Om oljelekkasje fra en av turbinene i juni

Odal Vindkraftverk
I sommer var det en lekkasje av hydraulikkolje fra en av turbinene i vindkraftverket, og nå som vi har fått...

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Odal Vindkraftverk
Nå er det igjen mulighet for å søke om penger fra Odal Vind-fondet. Søknadskriterier De som søker må være registrert...