Oppdatering om reparasjon av turbinblader

Oppdatering om reparasjon av turbinblader

Odal Vindkraftverk

Vi har tidligere skrevet om reparasjoner av skader som er oppdaget på noen av turbinbladene i Odal Vindkraftverk. Det gjennomføres nå inspeksjon både utvendig og innvendig av turbinbladene på alle de 34 turbinene. Dermed har flere av turbinene stått stille over en periode.

Undersøkelsen har vist at flere turbinblader har skader som skyldes produksjonsfeil. Dette må repareres for å unngå sprekkdannelser.

Varmetelt kan bli aktuelt for å reparere turbinblader

For å reparere skadene må det være over 10 grader i lufta, og nå når høsten gjør sitt inntog blir det raskt for kaldt. Det betyr at turbinbladene må løftes ned for reparasjon, og det vurderes om det skal settes opp et stort telt for å kunne reparere bladene på stedet.

Reparasjonsarbeidet vil ta litt tid

Det sier seg selv at dette arbeidet vil ta noe tid, og det kan også tenkes at noen blader må erstattes med nye. Rutinemessig er Nord Pool kraftbørs informert, siden det blir redusert produksjon fra vindkraftverket en periode.

Du kan lese den forrige artikkelen vi har skrevet om saken her

Om oljelekkasje fra en av turbinene i juni
Fare for iskast fra oktober til mai