Status Odal Vindkraftverk mars 2023

Status Odal Vindkraftverk mars 2023

Odal Vindkraftverk

Vi kan nå se tilbake på omtrent et halvt år i ordinær produksjon i vindkraftverket i Nord-Odal. Etter en litt humpete innkjøringsfase fram til årsskiftet, kan vi nå si at vindkraftverket leverer godt, både når det gjelder produksjon og resultatmessig.

Variasjon i de tre første månedene av 2023

Januar bød på litt problemer rundt ising av utstyr, noe som førte til stans på flere av turbinene. Leverandøren har byttet noen komponenter, som gjør at turbinene heretter vil fungere bedre også vinterstid. Februar ble en måned med mye vind, og produksjonen ble godt over det vi kunne forvente. I mars ligger det an til at vi får produksjon som forventet, noe vi er godt fornøyd med.

To turbiner skal repareres

Én av turbinene har ikke fungert slik den skal, og det er planlagt å skifte deler av drivverket i april/mai. Dermed får Engerfjellet nytt besøk av den enorme krana som trengs til dette arbeidet. Samtidig som denne turbinen repareres, skal det også skiftes et turbinblad på en annen turbin på Engerfjellet.

Utfordrende å lage produksjonsprognoser for vind

– For hvert døgn må vi lage en timeprognose på hva produksjonen blir det kommende døgn. Dette meldes så inn til Nord Pools spotmarked før kl. 12 hver dag, forteller Sara Angell Bakke som jobber som porteføljeforvalter i avdelingen som forvalter og selger strømmen til Akershus Energi-konsernet. Hun sier videre: – Produksjonen av vindkraft gjennom et døgn varierer mye mer enn produksjonen fra vannkraft, og det er en utfordring å lage gode prognoser. Men de har blitt stadig bedre etter hvert som både IT-systemene og vi «lærer», og blir bedre dag for dag.

Betydelige inntekter til kommunen

I tråd med vår intensjon, ser vi nå at en større andel av inntektene fra vindkraftverket havner lokalt. Etter våre beregninger vil Nord-Odal kommune i et normalår ha direkteinntekter fra Odal Vindkraftverk på rundt 30 millioner kroner. Dette dreier seg om eiendomsskatt og produksjonsavgift samt erstatning for det arealet som kommunen eier i vindkraftverket. I tillegg kommer en del indirekte inntekter til kommunen. Naturressursskatt og grunnrenteskatt er foreslått av regjeringen, men foreløpig ikke avklart.
Vindkraftverket skaper også økonomiske ringvirkninger i Nord-Odal ved at vi benytter lokale bedrifter og leverandører så langt det lar seg gjøre samt at vi utbetaler årlig erstatning til grunneierne i vindkraftverket.

Halvveis i støymålingsprogrammet

Arbeidet med støymåling, som utføres av det ISO-akkrediterte selskapet Akustikverkstaden, har kommet omtrent halvveis, og vil fortsette utover året fordi det trengs gode måledataer også når snøen er borte.

Nye skitraséer i vindkraftverket

Det lokale idrettslaget gjør en stor innsats med å kjøre løyper i Nord-Odal, og i vinter har de kjørt løyper på deler av veinettet i Songkjølen i tillegg til det som kjøres i terrenget. Skiforholdene har vært fantastiske, men det meldes om litt lite med folk ute i løypene. Vi tenker det kanskje vil ta seg opp når muligheten blir mer kjent ute blant folk.

Vi har funnet oss til rette i Nord-Odal – og her skal vi bli

På Granerud industriområdet er Akershus Energi Vind godt etablert i lyse, fine lokaler. I samme lokaler holder teknikerne til Siemens Gamesa til, og sammen danner de nå et godt og kompetent vindkraftteam. Teamet til Akershus Energi Vind består av fire ingeniører og teknikere, og har vært ledet av Emil Orderud helt siden Akershus Energi begynte med vindkraft i 2020. Han har nå gått over i en ny stilling som direktør for all fornybar energiproduksjon i Akershus Energi, og blir etterfulgt av Lars Tallhaug fra 1. april. Vi kommer tilbake med en nærmere presentasjon av Lars rett over påske.

Daglig leder Emil Orderud er godt fornøyd med produksjonen fra Odal Vindkraftverk i første kvartal.
Odal Vindkraftverk har produsert omtrent som forventet hittil i 2023.

Sara Angell Bakke har ansvar for forvaltning av vindkraftporteføljen i Akershus Energi.


Akershus Energi Vind, Odal Vindkraftverk og Siemens teknikere holder til i lokaler på Granerud industriområde i Nord-Odal.
Espen Barth Eide på besøk
Lars Tallhaug tar over som daglig leder etter Emil Orderud