Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2023

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2023

Odal Vindkraftverk

Vi fikk inn hele 49 søknader innen 1. oktober, og sju av disse har blitt tildelt midler fra Odal Vind-fondet.
Det søkes om midler til svært mange gode formål, og vi oppfordrer til å søke på nytt ved neste tildeling innen 1. april i 2024.
Vi vil samtidig berømme den store innsatsen frivillige gjør i lag og foreninger! Det er en glede for oss å bidra til deres arbeid.

Følgende lag/foreninger har blitt tildelt til sammen kr 100.000,- fra Odal Vind-fondet i oktober:

Nord-Odal:
  • Nord-Odal Jakt- og Fiskeforening
  • Nord-Odal IL Fotball
  • Austvatn Vel
Nes:
  • Steinsjøens Venner
  • Skogbygda skolekorps
Eidsvoll:
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen, Eidsvoll demensforening
  • Eidsvoll Dykkeklubb 

Det er sendt e-post med svar til alle som har søkt om midler.

Neste mulighet til å søke om bidrag fra Odal Vind-fondet er 1. april 2024.
Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettsiden på nyåret.

Les mer om OV-fondet og hvem som kan søke her

Fare for iskast fra oktober til mai
Økonomiske ringvirkninger fra byggingen av Odal Vindkraftverk