Kategori: Nyheter

Om oljelekkasje fra en av turbinene i juni

Odal Vindkraftverk
I sommer var det en lekkasje av hydraulikkolje fra en av turbinene i vindkraftverket, og nå som vi har fått...

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Odal Vindkraftverk
Nå er det igjen mulighet for å søke om penger fra Odal Vind-fondet. Søknadskriterier De som søker må være registrert...

Ledig stilling som faglig ansvarlig for elektro i Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk
Akershus Energis datterselskap, Akershus Energi Vind AS, søker etter en ny medarbeider til sitt driftskontor i Nord-Odal. Driftskontoret har ansvaret...

Nye regler for radarstyrte lys ute på høring

Odal Vindkraftverk
Vi har fått flere spørsmål rundt dette med lys på turbinene i vindkraftverket, og er nå ett skritt videre når...

Vedlikehold og reparasjon av turbinblader

Odal Vindkraftverk
Med de store dimensjonene på turbinene i Nord-Odal, kan arbeider til tider observeres på lang avstand, og vi har fått...

Om støymålinger i Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk
Det finnes klare regler for hvor mye støy det kan være utenfor hus og hytter på grunn av vindkraft. Målingene...