Kategori: Nyheter

Status prosjekt medio mars

Langt på vei Framdriften i prosjektet er omtrent som planlagt. Vi er nå framme ved ytterpunktene både på Engerfjellet og...

Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal vindkraftverk

Høsten 2020 delte vi ut hundre tusen kroner til lag og foreninger i kommunene Nord-Odal, Eidsvoll og Nes. Nå er...

Covid 19 kan gi konsekvenser for prosjektet – søker om utsatt frist for idriftsettelse

Det har gått bra så langt, men nå varsler leverandørene fare for forsinkelser på grunn av Covid 19-restriksjoner. Fram til...

Fire nye, faste stillinger som servicetekniker vindturbiner i Nord-Odal

Siemens Gamesa Renewable Energy har utlyst fire stillinger i Odal Vindkraftverk. Ønsker du en variert hverdag, tøffe utfordringer og en...

Solid forankring av Odal Vindkraftverk

Nord-Odal kartillustrasjon
De 34 turbinene i vindkraftverket blir bygget på steingrunn. Fjell som av geologene blir betegnet som meget bra. Et turbinfundament...

Vi søker etter elektroingeniør

Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk
Det er ikke mulig å søke på denne stillingen lenger. Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med stor interesse for...