Kategori: Ukategorisert

Hvor stort område er brukt til vindkraftverket?

Odal Vindkraftverk
Det er ingen tvil om at det går med store arealer ved utbygging av vindkraftverk, og det kan virke veldig...

Om mikroplast fra norske vindkraftverk

Odal Vindkraftverk
Det slippes ut store mengder mikroplast i Norge, beregnet til ca. 19 000 tonn hvert år, ifølge en rapport fra...

Økonomiske ringvirkninger fra byggingen av Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk
Det er laget en rapport, utarbeidet av Thema Consulting, som viser hva Odal vindkraftverk har tilført av økonomiske verdier lokalt...

Dra på tur i Odal Vindkraftverk – Songkjølen

Odal Vindkraftverk
Området i Nord-Odal hvor vindkraftverket ligger, er et flott turområde og det er åpent for allmennheten i sommerhalvåret. For de...

Statsråd Terje Aasland åpnet Odal Vindkraftverk 20. juni 2023

Odal Vindkraftverk
- Jeg er begeistret, jeg er imponert, og jeg er betatt av arbeidet dere har gjort. Dette er verdifull inspirasjon...