Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Odal Vindkraftverk

Siden høsten 2020 har vi to ganger året delt ut hundre tusen kroner til lag og foreninger i kommunene Nord-Odal, Eidsvoll og Nes. Nå er det igjen mulighet for å søke om penger fra Odal Vind-fondet, med frist 1. oktober.

Kategorier
De som søker må være registrert som lag eller forening innen én eller flere av kategoriene:
– barn og ungdom
– bærekraft, klima og miljø
– kultur og idrett
Nærmere informasjon om søknadskriterier finner du i artikkelen om lokal sponsing.

Lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes kan søke
I tillegg til Nord-Odal, hvor vindkraftverket ligger, kan lag og foreninger i de tilstøtende kommunene Eidsvoll og Nes søke om midler.
Det er mulig å søke selv om man har fått tildelt midler tidligere.

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2023
– Vi har valgt å sette beløpet man kan søke om til mellom tre og femten tusen kroner for at flest mulig skal få glede av midlene vi skal dele ut, sier daglig leder Lars Tallhaug. – Det er søknadsfrist 1. oktober og 1. april, og vi håper på mange gode søknader, avslutter han.

Søknadsskjema

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet april 2023
Statsråd Terje Aasland åpnet Odal Vindkraftverk 20. juni 2023