Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Frist 1. oktober for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet

Høsten 2020 og våren 2021 delte vi ut hundre tusen kroner til lag og foreninger i kommunene Nord-Odal, Eidsvoll og Nes. Nå er det igjen mulighet for å søke om penger fra Odal Vind-fondet med frist 1. oktober.

– Vi er en samfunnsaktør som ønsker å bidra til det lokale kultur- og idrettsmiljøet i vårt område, sier Emil Orderud som er daglig leder i Odal vindkraftverk. – Derfor har vi opprettet et fond hvor vi deler ut inntil 200.000 kroner i året. Pengene kommer i tillegg til det som ligger i avtalen med kommunen og idrettslaget, forteller Emil.

Kategorier
De som søker må være registrert som lag eller forening innen én eller flere av kategoriene:
– barn og ungdom
– bærekraft, klima og miljø
– kultur og idrett
Nærmere informasjon om søknadskriterier finner du i artikkelen om lokal sponsing.

Lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes kan søke
I tillegg til Nord-Odal, hvor vindkraftverket ligger, er det mulig for lag og foreninger i de tilstøtende kommunene Eidsvoll og Nes å søke om midler.
Det er fullt mulig å søke selv om man har fått tildelt midler tidligere.

Søknadsfrist 1. oktober og 1. april
– Vi har valgt å sette beløpet man kan søke om til mellom tre og femten tusen kroner for at flest mulig skal få glede av midlene vi skal dele ut, sier kommunikasjonssjef Ina Engh Franzén. – Det er søknadsfrist 1. oktober og 1. april, og vi håper på mange gode søknader, avslutter hun.

Søknadsskjema
All informasjon samt søknadsskjema finner du her Odalvind.no

Her kan du se hvem som har blitt tildelt midler tidligere:

Tildelte midler vår 2021
Tildelte midler høst 2020

Godkjent søknad om utsatt frist for radarstyrte lys
Laaaaange transporter