Lokaltengasjement_test

Odal Vindkraftverk støtter lokale lag og foreninger

Odal Vindkraftverk støtter lokale lag og foreninger

Lokaltengasjement_test

Nå er det mulig for lokale lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes kommuner å søke om penger fra Odal Vind-fondet til ulike formål. Fondet er opprettet for å støtte opp under det frivillige arbeidet som er så viktig i et lokalsamfunn.

– Vi er en samfunnsaktør som ønsker å bidra til det lokale kultur- og idrettsmiljøet i vårt område, sier Emil Orderud som er daglig leder i Odal Vindkraftverk. – Vi ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet ut over det som tilkommer kommunen i de årlige inntektene på rundt ti millioner. Derfor har vi opprettet et fond hvor vi deler ut inntil 200.000 kroner i året. Pengene kommer i tillegg til det som ligger i avtalen med kommunen og idrettslaget om nærmere ni millioner til blant annet skiløyper og varmestuer, forteller Emil.

Kategorier
De som søker må være registrert som lag eller forening innen én eller flere av kategoriene:
– barn og ungdom
– bærekraft, klima og miljø
– kultur og idrett

Lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes kan søke
I tillegg til Nord-Odal, hvor vindkraftverket ligger, er det mulig for lag og foreninger i de tilstøtende kommunene Eidsvoll og Nes å søke om midler.

Søknadsfrist 1. oktober og 1. april
– Vi har valgt å sette beløpet man kan søke om til mellom tre og femten tusen kroner for at flest mulig skal få glede av midlene vi skal dele ut, sier kommunikasjonssjef Ina Engh Franzén. – Det er søknadsfrist 1. oktober og 1. april, og vi håper på mange gode søknader, avslutter hun.

Søknadsskjema
All informasjon samt søknadsskjema finnes på nettsiden Odalvind.no

Vindkraftverket er godt i rute og lokalt kontor etablert
Byggingen av vindkraftverket i Nord-Odal er i rask framdrift og beregnes ferdig i løpet av 2021. Odal Vind har allerede etablert et kontor i Sand sentrum og begynner å bli godt etablert i bygda.
I løpet av september åpner også informasjonskontoret i Sand.

Drikkevannskilder og bygging av Odal Vindkraftverk
Stien ved Ekornholsætra